top of page
מבט
מבט
קומה 3 - גג - לילה
קומה 3 - גג
חלל מגורים
חלל מגורים ומטבח
חלל מגורים
חלל מגורים
מטבח
פינת עבודה
פינת עבודה
ספרייה
חדר שינה
חדר שינה
bedroom
חדר שינה
חלל רטוב
חלל רטוב אורחים

פנטהאוז על הים בבנין משותף

פרופסור היסטורי בודד עם ספריה אדירה עם 3000 ספרים

חלל חייב להכיל סיפרייה עם 3000 ספרים וחלל עבודה 

קומת גג חלל  קבלת פנים

bottom of page